Ressourcer

7 P’s Marketing Mix

pexels-pixabay-265087-min

Indholdsfortegnelse

I stort set alle virksomheder i dag arbejder man med et produkt eller en ydelse, som skal målrettes en bestemt målgruppe. Det kan være et nyt produkt/ny ydelse eller en eksisterende ydelse/produkt, som enten skal promoveres og markedsføres til en målgruppe, som allerede kender virksomheden, eller til en målgruppe af nye og potentielle kunder. Om end det er det ene eller det andet, man skal i gang med, så kan det være essentielt at arbejde med de 7 P’er og et samlet marketing mix – altså et 7 P’s marketing mix.

Hvad betyder marketing mix?

Lad os starte med at kigge på: Hvad betyder marketing mix? Et Marketing Mix – også kaldet parametermix – er en samling af enten 4 eller 7 parametre alt efter, hvilken model du og din virksomhed vælger at arbejde med. Disse parametre er også i daglig tale kaldet for “De 4 P’er” og “De 7 P’er”, men er også kaldt “Den forenklede marketing mix” (de 4 P’er) og “Den udvidede marketing mix” (de 7 P’er). Men hvad viser marketingmix?

Et marketing mix viser en sammenkobling af enten de 4 P’s marketing mix eller de 7 P’s marketing mix alt efter – igen – hvilken model du og din virksomhed vælger at arbejde med. Så alt efter, om du vælger at gå med den ene model eller den anden, så viser et marketing mix noget forskelligt.

Vælger du og virksomheden at stifte bekendtskab og arbejde med et marketing mix, som består af de 4 P’er, så vil du komme til at arbejde med de fire faser: “Product” (Produkt), “Price” (Pris), “Promotion” (Markedsføring) og “Place” (Distribution). Vælger du derimod at arbejde med de 7 P’er frem for de 4 P’er, vil du komme til at arbejde med: “Product” (Produkt), “Price” (Pris), “Promotion” (Markedsføring), “Place” (Distribution), “People” (Mennesker), “Process” (Processen) og “Physical Evidence” (Fysiske elementer). I det følgende vil der blive taget udgangspunkt i det 7 P’s marketing mix.

Hvorfor er marketingmix vigtigt?

Et marketingmix, der hele vejen rundt fra produkt, til pris, til markedsføring og til distribution, som sidder lige i skabet, er meget vigtigt ene og alene af den simple årsag: Det skaber det perfekte produkt til kunderne, som de ønsker at betale for, hvor virksomheden gør brug af den rigtige markedsføring til de rigtige kanaler. 

Har du sammensat, planlagt og udarbejdet et 4 P’s marketing mix eller et 7 P’s marketing mix, der bare sidder 100% i skabet – hvilket er meget svært – vil du opleve en stor succes med din implementering af dit marketing mix i den virkelige verden. 

Overordnet set er det vigtigt at udarbejde enten et 4 P’s marketing mix eller et 7 P’s marketing mix, fordi virksomheden dermed udnytter sin viden, sine ressourcer og sin likviditet mest effektivt med størst muligt udbytte. Derudover sikrer det, at medarbejderne bruger deres tid effektivt, marketingbudgettet bliver anvendt, hvor kunderne er, kunderne ser og modtager de rigtige produkter/ydelser, kunderne ser priser, de gerne vil betale, og meget mere. 

I sidste ende giver et 4 P’s marketing mix eller et 7 P’s marketing mix dig og din virksomhed de bedste forudsætninger for at kunne udvikle et bedre produkt/en bedre ydelse og give den bedste service. Det resulterer i, at du og din virksomhed bedre kan differentiere jer fra konkurrenterne og opnå en unik positionering i kundernes bevidsthed.

Hvad sker der, hvis ikke du og din virksomhed udarbejder og fastlægger et marketing mix? 

Hvis du og din virksomhed slet ikke udarbejder et 4 P’s marketing mix eller et 7 P’s marketing mix, eller I blot gør brug af et marketing mix på baggrund af mavefornemmelser, indskydelser og gætværk, kan der gå tid, viden, ressourcer, og meget andet, til spilde. På sigt resulterer det i, at det påvirker virksomhedens rentabilitet og dermed omsætning, som i sidste ende vil lægge op til et usikkert spørgsmål, om virksomheden overhovedet overlever på sigt. 

Hvordan laver man en marketingmix?

Når du og din virksomhed skal i gang med arbejdet med at skabe et godt og stabilt marketing mix, kan det anbefales at lave de 7 P’s marketing mix frem for et 4 P’s marketing mix. Det skyldes ikke, at et 4 P’s marketing mix er af lavere grad eller er dårligere at give sig i kast med, men i et 7 P’s marketing mix arbejder man med tre ekstra faser “People”, “Process” og “Physical Evidence” foruden de fire første faser “Product”, “Price”, “Promotion” og “Place”, som er i et 4 P’s marketing mix.

Når man skal til at lægge de første tanker og idéer på bordet, så er der ikke nogen specifik måde, hvorpå man griber et 7 P’s marketing mix bedre an. Som ofte vil man dog starte med Product og derefter arbejde med Price, Place, Promotion, Physical Evidence, People og Process. For at visualisere det, kan man arbejde med et 7 P’s marketing mix som en model:

Model: Et 7 P’s marketing mix

Inden du og virksomheden går i gang med arbejdet med jeres marketing mix – om end det er et 4 P’s marketing mix eller et 7 P’s marketing mix – bør man undervejs i analysen vide, at de forskellige faser påvirker hinanden indbyrdes. 

Stiger prisen (Price) på dit produkt/din ydelse skal du forvente, at markedsføringen (Promotion) kan blive forringet, da færre fra målgruppen ønsker at betale for prisstigningen. Det kan også være, du og din virksomhed i det daglige sælger luksusmøbler eller luksusure (Product) i en høj prisklasse (Price), så nytter det ikke noget at sælge varerne i for eksempel Superbrugsen (Place). Det både påvirker brandingen og markedsføringen negativt (Promotion). Derudover vil de handlende i Superbrugsen ikke købe hverken urene eller møblerne, og den oprindelige målgruppen vil også miste interessen, da varerne står i en dagligvarebutik og ikke i en “luksusbutik”. Ligeledes nytter det heller ikke noget at have en ydelse/et produkt (Product), som er super godt, men de ansatte (People) udøver en dårlig kundeservice og leveringsmåden samt -tiden er frygtelig langsommelig (Process). 

Det er derfor vigtigt, når du arbejder med et 7 P’s marketing mix, og du dermed starter i første fase i modellen, at du også medtænker de andre seks faser, og hvordan de kan påvirke den enkelte fase, du er i gang med at arbejde med.

Hvad er de 7 P’er?

Som du nok allerede ved og har bemærket – og lad os derfor komme direkte til sagen – så er de 7 P’er som sagt: “Product” (Produkt), “Price” (Pris), “Promotion” (Markedsføring), “Place” (Distribution), “People” (Mennesker), “Process” (Processen) og “Physical Evidence” (Fysiske elementer). Men hvad du måske ikke helt endnu ved, så er det, hvad du og din virksomhed i hver enkelt fase skal arbejde med. Det er selvfølgelig vigtigt at vide, når man skal i gang med at arbejde med et 7 P’s marketing mix.

Product – Produkt

Den første fase, som du og din virksomhed bør analysere, er “Product”. Her skal man klarlægge, hvad det er, virksomheden sælger. Er der tale om et produkt, en ydelse eller noget tredje? Beskriv dermed også kriterierne for produktet/ydelsen såsom dimensioner, størrelse, emballage, kvaliteter, og lignende. 

Derudover kan du og din virksomhed også klarlægge overfor jeres potentielle og allerede eksisterende kunder, hvad produktets/ydelsens funktioner, fordele og værdi er, som produktet/ydelsen giver kunderne. Kunder køber ikke noget for ydelsens/produktets skyld. De køber grundet den følelse, glæde, værdi og fordel, der er ved produktet/ydelsen, og som produktet/ydelsen giver på længere sigt. Det er vigtigt, da produktet/ydelsen i kundernes øjne skal være et bedre valg end konkurrenternes. Samtidig skal ydelsen/produktet slå igennem med fordele, værdi, glæde, muligheder, m.m. i markedsføringen, således kunderne vil have fingrene i din virksomheds produkt/ydelse frem for konkurrenternes.

Du kan nemt beskrive, hvad en rengøringshjælp er, eller hvad en hårtørrer er, men det er vigtigere at fortælle den værdi og fordel, der er ved at få rengøringshjælp eller få en hårtørrer. Med rengøringshjælp slipper du for besværet ved selv at klare rengøringen, og du spare en masse tid, kræfter og overskud i hverdagen. En hårtørrer er med til at tørre dit hår hurtigere, du har ikke vådt hår udenfor i det kolde vejr, og andre fordele.

Price – Pris

Det næste, og det lidt sværere punkt for rigtig mange virksomheder, er fasen om “Price”. Hvad skal dit produkt/din ydelse koste? Først og fremmest kan man sige, at et produkt/en ydelse skal have en pris, som målgruppen gerne vil betale for, og som samtidig også dækker din virksomheds omkostninger. For mange virksomheder er det ikke nok at vide disse to ting, når der skal fastsættes en pris, og derfor kan man gøre brug af tre grundlæggende metoder, der kan hjælpe med at klarlægge en pris:

 • Omkostningsorienteret prisfastsættelsesmetode.
 • Konkurrenceorienteret prisfastsættelsesmetode.
 • Markedsføringsorienteret prisfastsættelsesmetode.

Typisk får man som virksomhed det bedste svar ved at tage forbehold for alle tre metoder, da metoderne alene set ikke altid giver et 100% perfekt svar. 

Omkostningsorienteret prisfastsættelsesmetode

Ud fra denne metode skal du og din virksomhed fastsætte en pris med udgangspunkt i omkostningerne, der er forbundet ved produktionen/udarbejdelsen og eventuelt leveringen af produktet/ydelsen. Det vigtige er at levere en god pris til kunderne, som de er villige til at betale for, men som samtidig også er en pris, der skaber avance for din virksomhed. Uden avance kan virksomheden ikke betale sine ansatte, sine omkostninger, sine leverandører, sine aktiver, og meget andet.

Konkurrenceorienteret prisfastsættelsesmetode

Ved denne metode bør du og din virksomhed kigge på, hvordan konkurrenterne prisfastsætter netop samme produkt/ydelse. Ikke hvordan de prisfastsætter andre produkter og ydelser, men hvordan de prisfastsætter det samme, som du sælger. Her kan du få et præg om, hvad konkurrenterne gør, og inden for hvilken prisklasse konkurrenterne ligger, som du ligeledes skal fastsætte din pris inden for. Med prisklasse menes der, at ikke alle virksomheder sætter prisen til nøjagtigt det samme. Nogle kan fastsætter prisen til Pris A, mens andre kan fastsætte deres pris mindre eller højere end Pris A.

Markedsføringsorienteret prisfastsættelsesmetode

Når man kigger på denne prisfastsættelsesmetode, så kigger man på flere parametre. Her bør du og din virksomhed kigge på markedsforhold, målgruppen, omverdensforhold, efterspørgsel, samfundsøkonomien, m.m. Man bør her både kigge på makroøkonomiske forhold såvel som mikroøkonomiske forhold. Dette er ofte den mest komplekse og tidskrævende prisfastsættelsesmetode, da denne tager fat i et bredt spektrum af parametre.

Place – Distribution

Under denne fase “Place” skal du og din virksomhed klarlægge, hvor jeres produkt/ydelse skal sælges, og hvordan det kommer frem til kunderne. Nogle vælger kun at sælge deres produkt/ydelse online, mens andre kun gør det i en fysisk butik, klinik, salon, e.l. – og nogle begge steder. Selve placeringen og distributionen afhænger hovedsageligt af virksomhedens produkt/ydelse og selve målgruppen. Du og din virksomhed bør derfor analysere jeres målgruppe i forhold til demografi, købevaner, livsstil, holdninger, privatøkonomi, og andre forhold.

Det nytter ikke noget at sælge en dyr mærkevare i en billig discountforretning eller at sælge en billig nipsting i en dyr forretning. I begge situationer vil målgruppen i forretningerne ikke finde produktet interessant og dermed ikke købe.

Promotion – Markedsføring

Når de første tre faser er gennemført og analyseret, skal du og din virksomhed gribe fasen “Promotion” an – altså markedsføringen af produktet/ydelsen. Det handler om, hvordan du gør din rette målgruppe opmærksom på dit produkt/din ydelse. 

Men markedsføring dækker over en bred vifte af forskellige dele. Det er lige fra reklamer og kampagner til branding og PR. Desuden skal man beslutte – alt efter hvor mange ressourcer og hvor stort markedsføringsbudgettet er – hvilke kanaler og markedsføringsmateriale man skal fokusere på:

 • Fysiske reklamer.
 • Online reklamer.
 • Andet (branding, PR, personligt salg, workshops, osv.)

Nogle virksomheder vælger at gøre brug af fysiske reklamer såsom avisreklamer, busreklamer, o.l., mens andre gør brug af online markedsføring på Facebook, Google, TikTok, e.l. Andre igen gør måske slet ikke brug af fysiske eller online reklamer, men gør derimod brug af personligt salg, workshops, e.l.

Ikke en metode er mere rigtig eller forkert end andre. Det handler om at gøre brug af den eller de metoder, som giver det største afkast for dig og din virksomhed.

Physical Evidence – Fysiske elementer

“Physical Evidence” er det første af de tre ekstra P’er i et 7 P’s marketing mix, som der er ekstra tilføjet til de 4 P’er. Denne fase omhandler alt det fysiske i din virksomhed, som dine kunder interagerer med og oplever. Har du og din virksomhed en fysisk butik, så er det klart, at der er mere at interagere med og opleve for kunderne, end hvis I kun har en webshop. 

Har man en fysisk butik, kan der eksempelvis være tale om:

 • Det fysiske miljø i butikken (oplevelsesøkonomi, indretningen, lyset, interiør, m.m.)
 • De ansatte, deres påklædning og deres modtagelse af kunder.

Har man en webshop, kan der eksempelvis være tale om:

 • Pakkernes emballage og indpakning.
 • Ekstra lille gave i pakken, hvis der er det.
 • Pæn dekoreret eller miljøvenlig pakke.

Som ofte er det sådan, at jo pænere, bedre og rarere det er at komme ind i en butik eller modtage en pakke, jo større chance er der også for, at kunderne køber – endda måske køber igen – eller føler, at de får en god oplevelse. Derfor er det et vigtigt punkt i de 7 P’s marketing mix – især hvis du har en fysisk butik.

People – Mennesker

Det næste punkt drejer sig om “People” og omhandler de ansatte, der er i en virksomhed. Det er lige fra bestyrelsen til produktionsmedarbejderen, til markedsføringskonsulenten til den eksterne sælger – og mange andre. Det er vigtigt ikke kun at have de mest kompetente medarbejdere, men også have de medarbejdere, som er socialt dygtigst. De skal gerne kunne give et smil tilbage til kunden, imødekomme deres problemstillinger, kunne give dem en ordentlig service, og meget andet.

Især i servicevirksomheder er det hamrende vigtigt at have de rigtige ansatte. Det er i høj grad menneskene i virksomheden, der er med til at forme ydelsen og oplevelsen. Det kan være en massageklinik, et forsikringsselskab, et par tømrere, en frisørsalon, o.l. Hvis ikke menneskene her udøver en god oplevelse, kan de risikere, at kunderne ikke kommer igen. I servicevirksomheder er det derfor meget vigtigt at gå i dybden med People i et 7 P’s marketing mix.

Process – Proces

Fasen “Process” i et 7 P’s marketing mix dækker over alt det, der sker mellem, at kunden bliver gjort opmærksom på dit produkt/din ydelse, til de har modtaget produktet/fået ydelsen. Dog taler man som oftest i denne fase mest om leveringstid, support, leveringsmetode, ventetid, og lignende.

I dag forventer mange kunder en hurtig leveringstid – alt efter produktet/ydelsen – og at produktet bliver leveret på en sikker og ordentlig måde. Ligeledes forventer de også en god kundeservice med hurtige svar. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at denne fase sidder lige i skabet.

Hvad er det 8. P?

Til trods for, der som ofte kun er tale om et 4 P’s marketing mix eller et 7 P’s marketing mix, så vælger flere virksomheder også at arbejde med et 8. P i deres marketing mix. Dette 8. P omhandler det, man kalder “Performance”. Det dækker over alle de finansielle såvel som ikke-finansielle resultater, din virksomhed har opnået. Normalt set snakker man ikke kun om omsætningen og overskuddet på bundlinjen. Der er også tale om:

 • Rentabilitet.
 • Branding-værdien for virksomhedens omdømme.
 • Kundernes “livstidsværdi” for virksomheden.
 • Virksomhedens sociale ansvar for omverdenen.
 • Det juridiske og etiske ansvar.

Andre snakker også om, at det 8. P – eller måske endda det 9. P – er “Post-Purchase Experience”. Man taler her om, at det er vigtigt at udøve en god oplevelse overfor en målgruppe, der tidligere har været eller er betalende kunder. Ofte glemmer virksomheder at tilgodese deres betalende eller tidligere kunder, og derfor mister de en stor chance for at få kunderne til at købe anden gang, tredje gang, fjerde gang, osv. Ved at tilgodese sine allerede nuværende kunder, kan du og din virksomhed spare en del i jeres markedsføringsbudget på denne målgruppe, og samtidig kan du og din virksomhed fortsætte med at generere endnu mere omsætning til virksomheden.

Vurder denne artikel

Nyhedsbrev

Nordic Social er blevet en del af det prisvindende performance marketing-bureau s360!

Det betyder, at vi ud over vores eksisterende services inden for sociale medier nu også kan tilbyde en bred vifte af andre tjenester inden for digital markedsføring, såsom SEO, Google Ads og meget, meget mere.

For at høre mere er du velkommen til at kontakte Director og Co-founder, Alexander Morabbi. Du kan enten udfylde formularen nedenfor eller fange ham via E-mail eller +45 42760647.