case

Sådan skalerede BARONS deres paid social aktiviteter

barons-case
"Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi er glade for vores strategiske samarbejde med Nordic Social. Som D2C virksomhed er vores online salg og paid social kritisk for vores vækst. Derfor er det afgørende, at vi har en partner, der er proaktiv, inspirerende og hands on i samarbejdet. Men i sidste ende er det resultaterne, der tæller og de taler for sig selv."
- Bastian Lind, CMO

Indholdsfortegnelse

Nøgle resultater

  • 42,5% forøgelse af konverteringsrate i FB Ads
  • 207,9% retargeting ROAS
  • 52% skalering af spend

Opsummering af casen

BARONS er et e-commerce scale-up, som blev stiftet i 2014 og for alvor blev landskendt, da de var med i et populært TV-program i 2019. Siden begyndelsen af 2021 har Nordic Social været BARONS’ partner på paid social med fokus på Facebook Ads. Over et halvt år omstrukturerede vi annonceringssetuppet og skalerede kontoen gradvist på profitabel vis.

Situationen inden opstart af samarbejdet

Da vi overtog kontoen i starten af 2021, havde BARONS allerede gjort sig gode erfaringer med Facebook Ads gennem tiden og havde en udmærket ROAS på livstid. Stifterne af virksomheden havde selv kørt annoncekontoen i en længere periode, efter at de havde været igennem flere bureauer. Da Facebook Ads er en central komponent i BARONS’ marketingstrategi, var det vigtigt at finde den helt rigtige partner, som både kunne rådgive og eksekvere på kontoen.

Udfordringen


Den første opgave med BARONS var at gennemgå det eksisterende setup i Facebook Business Manager og identificere de vigtigste forbedringspunkter i opsætningen. 

Den anden store opgave var at få gennemgået alt det eksisterende indhold og lægge en plan for BARONS’ fremtidige contentstrategi til paid social. 

Den tredje opgave var at få stifternes hænder væk fra den daglige eksekvering og optimering af annoncekontoen. 

Disse opgaver skulle selvfølgelig løses med henblik på at øge BARONS’ ROAS og overordnede performance uden at gå på kompromis med brandets identitet og DNA.

For at opsummere var den primære målsætning at få implementere en ny struktur til at understøtte den strategi der blev lagt sammen med BARONS.

Hvordan greb vi opgaven an?

Nyt setup.

Da vi kom ombord havde BARONS gjort sig nogle andre taktiske valg en hvad vi anbefalede. BARONS havde delt deres annoncekonti op i forskellige markeder, hvor de kørte et relativt simpelt setup med enkelte evergreenspor og løbende udskiftning af kreativer. Den første opgave var derfor at konsolidere de forskellige annoncekonti, således at alle markeder kørte fra samme annoncekonto, men i forskellige spor. De gamle annoncekonti blev lukket og slukket, og alle aktiviteter blev rykket over til hovedkontoen.

Næste skridt var at implementere Nordic Socials 4-step funnel. Vi startede med at dele retargetingsporet op i tre spor, nemlig step 2, step 3 og step 4. Her byggede vi en skræddersyet funnel, som var baseret på BARONS’ Time-to-Purchase (ToP). Vi lavede et spor til mid-funnel retargeting, hvor vi målrettede hjemmesidebesøgende, social media-følgere og nyhedsbrev-signups. I bottom funnel sørgede vi for at implementere sekvenseret retargeting i de korrekte intervaller på tilføjelser til indkøbskurven og produktvisninger.

Den sidste og vigtigste kampagne, som blev sat op, var step 4. Det er det, som vi i Nordic Social kalder ‘den gyldne målgruppe’. Her målretter vi specifikt personer, som tidligere har konverteret på BARONS’ e-commerce site, altså eksisterende kunder. I denne målgruppe ekskluderer vi folk, der har købt inden for den gennemsnitlige ToP.

Opsætning af Confect.io

Som del af gennemgangen af kontoen erfarede vi, at BARONS ikke benyttede sig af Confect.io. Værktøjet bruges til at lave skræddersyede overlay templates til produktkataloger i Facebook Business Manager. Formålet er delvist at øge brandværdien ved at skabe nogle visuelt flottere, dynamiske produktannoncer og delvist at øge performance på dem ved at øge CTR og ROAS. 

Nordic Social anbefalede BARONS at komme i gang med Confect.io Confect.io-katalogerne blev udarbejdet af BARONS selv, sammen med Confect.io’s designteam og Nordic Social. Efter første måned kunne vi se resultater af det forbedrede produktkatalog. ROAS på de dynamiske produktannoncer blev mere end fordoblet med en stigning på 104,4%, og trafikken på annoncerne lå på indeks 220 efter bare en måned.

Efter implementeringen er det afgjort noget der er blevet lagt mærke til, både af kunderne men også andre D2C virksomheder der har taget designet og konceptet til sig.

Det, der klart gjorde den største forskel, var oprettelsen af nye målgrupper, som var baseret på data fra virksomheden frem for de klassiske brede målgrupper, som var kørt tidligere.

Skalering af spend i nye markeder

Et par måneder inde i det nye setup og med tanke på den hidtil positive udvikling på performance besluttede vi i fællesskab med BARONS at skalere kontoen. Vi fremlagde et forecast på et skaleringsforløb, hvor vi ud fra en baggrund i data opstillede en tese om, at såfremt vi øgede spend med 25%, ville vi se et fald i ROAS på 20%.  

I midten af april iværksatte vi skaleringen af den danske konto og hævede det månedlige spend med 25% på tværs af kampagnerne. Herefter fulgte vi nøje udviklingen af tallene – velvidende om, at iOS 14.5-opdateringen blev udrullet i samme ombæring. Af denne årsag er det ingen underdrivelse at sige, at tidspunktet for skaleringen faktisk ikke kunne være i mere modvind end netop i slutningen af april. Men BARONS er en entreprenant virksomhed af natur, og de besidder i høj grad evnen til at vove pelsen, svømme mod strømmen, lægge hånden på kogepladen – og alle de andre gængse floskler, vi smider om os for at omtale iværksættere – og den evne, mener vi, at vi også besidder i Nordic Social. Derfor var en skalering i modvind en case og en mulighed, vi ikke ville lade passere.

Resultatet

Resultat af skalering af annoncekontoen

Det har siden vist sig at være en god beslutning at omstrukturere BARONS’ annoncekonto, implementere vores 4-step funnel, forbedre contentstrategien og sammen kaste os ud i en skalering på Facebooks åbne hav.

En måned inde i den store skalering viste resultaterne, at vi ramte vores forecast meget præcist: ROAS var faldet med knap 20% – nøjagtigt som vores tese havde sagt. I det følgende har vi oplevet en gevaldig stigning i BARONS’ konverteringsrate (et udtryk for, hvor mange af de hjemmesidebesøgende, der foretager et køb), og over 4 måneder har konverteringsraten ramt indeks 142,5, sammenlignet med perioden før omstruktureringen og skaleringen af kontoen.

Som grafen viser, er forøgelsen af konverteringsraten et tydeligt resultat af skaleringen, men det er også et samspil med den firetrinnede funnelstruktur, vi arbejder med i Nordic Social. Dette afspejler sig også i ROAS på retargeting, som i løbet af vores arbejde med BARONS’ annoncekonto har fået et stort nøk opad. Efter den første måned steg ROAS på retargeting med 55,75%, og den har forholdt sig på minimum samme niveau gennem skaleringen. Ydermere arbejdede BARONS på samme tid på at konverteringsoptimere deres e-commerce setup således at alt trafik konverterede bedre.

Hvad angår hele omstruktureringen og implementeringen af vores 4-step funnel, kan vi konkludere, at med en ROAS, der er mellem 5 og 10 gange så høj som ROAS i step 1, er ‘den gyldne målgruppe’ i step 4 vitterligt gylden. Desuden har den visuelle overhaling af produktkataloget betydet, at performance på de dynamiske produktannoncer i step 3 kommer helt op på siden af den gyldne målgruppe. Disse to delkomponenter i BARONS’ Facebook Ads - en step 4-kampagne til at målrette eksisterende kunder og en høj visuel kvalitet på produktkataloget - vejer således tungt på vægtskålen for succesen.

Nordic Social har arbejdet med BARONS siden starten af 2021. Vi har været med til at forbedre og videreudvikle hele deres annoncesetup på sociale medier. Vi har skaleret kontoen til flere markeder og øget spend gevaldigt, samtidig med at vi har fastholdt en stabil ROAS. Vores samarbejde har blandt andet resulteret i, at BARONS på bæredygtig vis har kunnet vækste via en af deres vigtigste marketingkanaler.

  • 52% skalering
  • +207.9% retargeting ROAS
  • +42,5% konverteringsrate

Kontakt

Send os en e-mail

Ring til os

Nyhedsbrev

Nordic Social er blevet en del af det prisvindende performance marketing-bureau s360!

Det betyder, at vi ud over vores eksisterende services inden for sociale medier nu også kan tilbyde en bred vifte af andre tjenester inden for digital markedsføring, såsom SEO, Google Ads og meget, meget mere.

For at høre mere er du velkommen til at kontakte Director og Co-founder, Alexander Morabbi. Du kan enten udfylde formularen nedenfor eller fange ham via E-mail eller +45 42760647.