case

Sådan firedoblede vi konverteringsraten for By Stine Winther på Meta i Black November

ByStineWinther
"Vi har set en betydelig stigning i vores salg og performance på Paid Social siden vi startede samarbejdet i efteråret 2022. Et super godt match, hvor vi som virksomhed har følt os set i vores ønsker og behov til en samarbejdspartner - både for shoppens fortsatte vækst, men også dem som specialister. Vi har oplevet et team, der er proaktiv, rådgivende og tager ansvar. Jeg kan varmt anbefale Nordic Social til enhver virksomhed, der ønsker at forbedre deres performance på Paid Social."
- Stine Winther, Indehaver og smykkedesigner hos By Stine Winther

Indholdsfortegnelse

Nøgletal:

 • 151% stigning i ROAS
 • 63% fald i CPA
 • 321% øget konverteringsrate direkte via Meta annoncering

Opsummering af casen

Nordic Social og By Stine Winther startede samarbejdet kort tid inden Black Friday 2022, hvorfor strategien også primært havde fokus på at forbedre performance i højsæsonen. Ønsket fra By Stine Winther var hovedsageligt at udnytte brandets fulde potentiale ved hjælp af Paid Social. Dette lykkedes vi med. Sammenlignet med samme periode sidste år, fik vi mere end fordoblet By Stine Winther’s ROAS, mere end halveret deres CPA samt næsten firdoblet deres konverteringsrate direkte via Meta Ads i Black november.

De forskellige initiativer vi satte i værks har spillet en afgørende rolle i at øge performance på Paid Social for By Stine Winther.

Vi havde særligt fokus på:

 • Opbygningen af en effektiv funnelstruktur
 • Optimering af fordeling af mediespend
 • Content sparring og tilføjelse af links i copy samt forbedret annoncetekste
 • Bred retargeting og målrettet brug af top funnel målgrupper
 • Optimering af DPA’er
 • Leadgenerering op til Black Friday

Gratis sparring

Alexander Morabbi, partner & Co-founder, tilbyder i øjeblikket 60-minutters gratis sparring omkring jeres Paid Social og TikTok Ads setup. Alexander står klar til at tilbyde sparring på alt, lige fra jeres overordnede annonceringsstrategi til håndtering af de mere tekniske aspekter. Alexander har erfaring med kunder såsom: Les Deux, Shaping New Tomorrow, DitUr og ARKK Copenhagen.

Book gratis sparring med Alexander / alexander@nordicsocial.dk

Indledning til casen

By Stine Winther er et dansk smykkebrand, der blev startet af Stine Winther i 2017. Stine Winther startede med at sælge smykker fra sin Instagram profil og siden da har brandet vokset til et stort og nationalt anerkendt smykkebrand med egne kollektioner og tilstedeværelse på flere online kanaler.

Sammen med Nordic Socials Paid Social specialister blev der lagt en klar strategi for, hvordan vi igennem højsæsonen (november, december og januar) skulle øge volumen af ordrer direkte via Meta. Derudover skulle der arbejdes konstruktivt med at skabe en klar tone of voice gennem native- og user-generated content. 

Skiftet til Nordic Social

By Stine Winther havde tidligere arbejdet med et andet bureau, som havde ejerskabet over deres annoncekonto. Foruden et par mails og de obligatoriske månedsrapporter, vidste By Stine Winther ikke noget om de strategiske og kreative beslutninger, der blev foretaget på deres Paid Social-kanal. Dette var en af de primære grunde til, at de valgte at opsige samarbejdet med det daværende bureau og starte nyt samarbejde op.

Fra det første onboarding-møde blev forventninger til et succesfuldt samarbejde linet op. De ville have mere indsigt i de aktiviteter, som foregik, samt hvad deres mediespend reelt blev brugt til.

By Stine Winther havde et særligt ønske om, at vi i samarbejdet fungerede som specialiserede kollegaer, frem for en kunde-til-bureau relation. Det betød helt konkret, at vi altid skulle stå tilgængelige og klar til at sparre. For at imødekomme dette, besluttede vi fra starten at etablere et ugentligt check-in møde. Disse møder et fast forum, hvor vi kunne opdatere hinanden, følge op på opgaver, og diskutere både Paid Social performance samt udviklingen i webshoppen. Derudover kunne vi belyse nye initiativer og besvare spørgsmål på en løbende basis. Ved at opretholde denne regelmæssige kommunikation, sikrede vi en solid indsigt og en klar dialog omkring alle de beslutninger, der blev taget undervejs.

Performance før Nordic Social

Da vi overtog annoncekontoen fra de tidligere bureau lå By Stine Winther med en månedlig ROAS mellem 2-3.

Annoncekontoen havde massere af annoncer kørende, men i en kaotisk kampagnestruktur. Der var opsat flere kampagner med overlappende målgrupper og målretning. Derudover kørte der flere annoncer med lav klikrate. Det var derfor tydeligt allerede fra starten, at vi kunne forbedre performance ved at implementere en kampagnestruktur med en skarp opdeling af målgrupper og prioritering af content. 

Overtagelse af annoncekonto

Før vi kunne igangsætte vores samarbejde, var der nogle væsentlige opgaver, der skulle udføres for at skabe de optimale betingelser for at booste omsætningen gennem direkte Meta-annoncering.

En del af disse opgaver involverede en grundig oprydning i den eksisterende kaotiske kampagnestruktur. Vi stræbte efter at skabe en stringent funnelstruktur uden overlappende målgrupper, for at sikre en mere effektiv og målrettet annonceringsindsats.

Vi påtog os en omhyggelig analyseproces for at identificere de mest effektive annoncer fra det foregående halve år, som vi bedømte kunne genbruges. Samtidig valgte vi at deaktivere alle annoncer, der ikke levede op til branchens standarder. Ved hjælp af de indsamlede data kunne vi nøje udvælge, hvilke annoncer der gav de bedste resultater for By Stine Winther, helt ned på individuelt annonceniveau.

Vi tog et dybdegående kig på en række faktorer, herunder annonceformater, overskrifter, call-to-action-knapper, links i teksten, typer af kreative elementer, videolængde, tone of voice og brug af emojis, blandt andet. Alle disse elementer blev analyseret for at sikre, at vi kunne optimere vores approach og maksimere effektiviteten af vores annoncer.

Oprydning på kampagneniveau:

Vores første skridt var at eliminere alle unødvendige kampagner. Da By Stine Winther kun opererede på et enkelt marked, var det overflødigt at have flere kampagner med identisk målsætning i drift. Vi valgte derfor de kampagner med mest data og dermed de mest pålidelige resultater, som vi kunne fortsætte med. Dette sikrede også, at kampagnerne var optimeret mod den passende hændelse.

For konverteringskampagner var det afgørende at optimere mod køb på hjemmesiden. Samtidig udførte vi tests af deres pixel, som på det tidspunkt ikke trackede korrekt, for at sikre en nøjagtig og effektiv dataindsamling.

Oprydning på annoncesætniveau:

Udover at konsolidere kampagner med ens målsætninger, arbejdede vi også på at sikre, at vores målgrupper ikke overlappede og derfor ikke konkurrerede mod hinanden. Vi skabte en klar tragt-struktur, opdelt i top, midte og bund, hvor hver sektion blev udelukket fra de øvrige annoncesæt.

Dette tillod os at tilpasse og personliggøre indholdet til målgruppens specifikke position i salgstragten, hvilket forbedrer effektiviteten af vores annonceringsstrategi.

Oprydning på annonceniveau:

Med de indsamlede data i hånden var det essentielt at identificere hvilke elementer, der bidrog mest effektivt til By Stine Winthers succes. Vi gennemgik derfor forskellige parametre for at finde de mest effektive annoncer og lære af deres styrker. Derudover implementerede vi kreativ tænkning for at forbedre vores performance og holde os ajour med de seneste trends på sociale medier.

En væsentlig del af vores arbejde var at filtrere på individuelt annonceniveau på alle salgsoptimerede kampagner. Vores første prioritet var at analysere nøgledata som CTR (click-through-rate) for at identificere de annoncer, der havde den højeste klikrate. Derefter vendte vi vores opmærksomhed mod ROAS (Return of Ad Spend) for at vurdere, hvilke annoncer der genererede det største afkast.

Efter at have identificeret de bedst performende annoncer dykkede vi dybere ned i de anvendte annonceformater, brugen af emojis, præsentationen af salgsbudskabet (tekst, lyd, undertekster osv.), indholdstype (brugerindhold eller grundlæggerindhold), samt selve ordlyden i annonceteksterne.

Vi opdagede blandt andet, at en kombination af annonceformater – herunder videoer, billeder og samlinger – fungerede særdeles godt. Dette var især tilfældet, når fokus lå på unikke salgspunkter, der adskilte virksomheden fra konkurrenterne, samt fremvisning af bestsellerprodukter og -kategorier, hvilket hjalp med at øge den gennemsnitlige CTR. Vi brugte betydelig tid på at rådgive og vejlede kunden omkring det nødvendige indhold.

Både video- og billedmateriale blev nøje tilpasset til feed- og storyversioner for at sikre mobillæselighed. Derudover var det essentielt at holde budskabet kort og synligt gennem alle kreative udtryk. Alle kreative elementer skulle opfylde “see – think – do”-rammen for at vække interesse og opfordre brugeren til handling. Vi opnåede dette blandt andet ved at belyse problemstillinger i vores tekster:

 • See: Fang brugerens opmærksomhed med et stærk hook (F.eks. Et spørgsmål eller udsagn)
 • Think: Byg bro mellem kundens behov og hvad virksomheden tilbyder. Hvordan kan produkterne være med til at løse problemet?
 • Do: Opfordr til handling ved at vise hvor og hvordan brugeren får fat i produktet. (F.eks. Ved at vise til webshoppen med link eller CTA-knap)

En Strømlinet Kunderejse

Gennem en række initiativer har vi været med til at øge performance på Paid Social for By Stine Winther. En af de afgørende faktorer var opbygningen af en effektiv funnelstruktur. Ved at sikre en klar og struktureret vej fra første berøring med annoncerne til konvertering på webshoppen, kunne vi skabe en mere effektiv kunderejse.

Optimeret Mediebudget

En anden vigtig indsats var en bedre fordeling af mediespend. Vi analyserede og evaluerede nøje, hvordan budgettet blev allokeret på forskellige kanaler, kampagner og målgrupper. Ved at justere og optimere fordelingen kunne vi opnå en mere effektiv og målrettet brug af midlerne.

Fokuseret Indholdssamarbejde

En vigtig del af vores arbejde var også content sparring. Vi samarbejdede tæt med By Stine Winther for at sikre, at annoncematerialet var både engagerende og relevant for målgruppen. Gennem en kontinuerlig dialog og feedback kunne vi finjustere og forbedre indholdet løbende.

Effektiv Anvendelse af Retargeting

En effektiv strategi var også at anvende bred retargeting. Ved at målrette annoncer mod tidligere besøgende på webshoppen kunne vi øge synligheden og genopfriske interessen hos potentielle kunder. Dette var særligt effektivt i forbindelse med kampagner og tilbud.

Identificering af Effektive Målgrupper

Vi eksperimenterede også med forskellige top funnel målgrupper for at identificere, hvilke der gav de bedste resultater. Ved at teste og analysere data kunne vi målrette vores indsatser mod de segmenter, der viste størst potentiale for konvertering.

Optimering af Produktannoncer

Optimering af dynamiske produktannoncer (DPA’er) var også en vigtig del af vores indsats. Ved at finjustere og optimere produktfeedet samt indstillingerne for DPA’er kunne vi sikre, at annoncerne præsenterede de mest relevante og attraktive produkter for brugerne.

Inklusion af Direkte Links

En simpel, men effektiv ændring var tilføjelsen af links i copy. Ved at inkludere direkte links til specifikke produkter eller kampagnesider i annonceteksten gjorde vi det nemmere for brugerne at klikke og udføre en handling.

Forbedring af Annoncetekster

Endelig arbejdede vi på at forbedre selve tekstforfatningen i annoncerne. Vi udviklede og implementerede et copy framework, der hjalp os med at skabe mere overbevisende og indbydende annoncetekster. Dette resulterede i bedre performance og højere konverteringsrater.

Sammenfattet

Gennem disse forskellige initiativer lykkedes det os at øge performance på Paid Social for By Stine Winther. Ved at fokusere på en velstruktureret funnel, optimal fordeling af mediespend, engagerende content, målrettet retargeting, effektive målgrupper, optimerede DPA’er, links i copy og bedre annoncetekster kunne vi skabe bedre resultater og bidrage til væksten af webshoppen.

Kontakt

Send os en e-mail

Ring til os

Nyhedsbrev

Nordic Social er blevet en del af det prisvindende performance marketing-bureau s360!

Det betyder, at vi ud over vores eksisterende services inden for sociale medier nu også kan tilbyde en bred vifte af andre tjenester inden for digital markedsføring, såsom SEO, Google Ads og meget, meget mere.

For at høre mere er du velkommen til at kontakte Director og Co-founder, Alexander Morabbi. Du kan enten udfylde formularen nedenfor eller fange ham via E-mail eller +45 42760647.