Ressourcer

Hvad er ROI (Return on Investment)?

Indholdsfortegnelse

ROI, eller Return on Investment, er et nøglebegreb inden for økonomi og erhvervslivet. Det bruges til at måle effektiviteten af en investering, ved at sammenligne den forventede eller faktiske afkast med den oprindelige investering. ROI er et vigtigt værktøj for virksomheder, da det hjælper med at træffe informerede beslutninger om, hvorledes virksomhedens ressourcer skal anvendes.

Læs med i denne artikel for at forstå brugen af ROI, hvordan man beregner nøgletallet, såvel som både fordelene og ulemperne ved ROI.

Hvad er ROI, og hvorfor er det vigtigt for virksomheder?

ROI er en procentdel, der viser, hvor meget afkast en investering generer i forhold til den oprindelige investering. Det er et vigtigt mål for virksomheder, da det giver et klart billede af, hvor godt en investering performer. Det hjælper med at afgøre om en investering er værd at gøre, og om den skal fortsættes eller ej. Det kan også hjælpe med at sammenligne forskellige investeringsmuligheder og vælge den mest lønsomme.

En kort historie om ROI og dens udvikling

ROI-begrebet kan spores tilbage til 1900-tallet, hvor det blev brugt i bank- og finansverdenen. Siden da har det spredt sig til andre brancher og er nu almindeligt anvendt i erhvervslivet som helhed. I løbet af årene er der blevet udviklet flere metoder til beregning af rOI, herunder netto-nutidsværdi og intern rente.

Beregning af ROI

ROI beregnes ved at dividere den faktiske eller forventede afkast med den oprindelige investering og derefter multiplicere med 100 for at få procenttal. Formlen ser derfor således ud:

formel for nøgletallet: ROI (Return on Investment), med udgangspunkt i Afkast og investering.
Formel: ROI (Return on Investment)

Eksempler på beregninger af ROI

Eksempel 1:
En virksomhed investerer $100.000 i en ny maskine, der forventes at generere et årligt afkast på $120.000. ROI beregnes ved at dividere $120.000 med $100.000 og derefter gange med 100, hvilket giver en ROI på 20%.

formel for nøgletallet: ROI (Return on Investment), med udgangspunkt i Afkast og investering. - Her med eksempel 1
Formel: Udregning af ROI – Eksempel 1

Eksempel 2:
En virksomhed investerer $50.000 i en ny marketingkampagne, der forventes at generere et årligt afkast på $75.000. ROI beregnes ved at dividere $75.000 med $50.000 og derefter gange med 100, hvilket giver en ROI på 50%.

formel for nøgletallet: ROI (Return on Investment), med udgangspunkt i Afkast og investering. - Her med eksempel 2
Formel: Udregning af ROI – eksempel 2

Prøv selv at beregne ROI her:

For at gøre det nemmere for dig, så har vi lavet en lommeregner som du frit kan benytte. Du skal blot indtaste givne tal og så regner den ROI ud for dig!ROI:

Hvordan kan man forbedre ens ROI?

Der findes flere forskellige måder at forbedre Return on Investment (ROI) på, her er hvad vi mener, er de mest relevante eksempler:

Øge indtægterne: Dette kan gøres ved at øge salget, øge priserne eller at finde nye indtægtskilder
Reducere omkostningerne: Dette kan gøres ved at reducere faste omkostninger, såsom lønninger eller leje, eller variable omkostninger, såsom materialer eller energiforbrug.
Analysere Data: Dette kan gøres ved at analysers data om kunder, salg, omkostninger og andre nøgletal for at identificere problemområder og muligheder for forbedring.

Det er vigtigt at huske på, at når vi forsøger at forbedre ROI, så er der en hulens masse måder at gøre det på, så det er vigtigt at undersøge hvilken metode der passer bedst til ens egen situation.

Anvendelser af ROI

ROI kan bruges i en række forskellige sammenhænge for at hjælpe med at træffe informerede beslutninger. Nogle af de vigtigste anvendelser af ROI inkluderer:

Brugen af ROI i budgettering og økonomisk planlægning

ROI kan bruges til at vurdere og sammenligne forskellige investeringer og projekter, således at virksomheden kan fokusere på de investeringer, der forventes at give det højeste afkast.

Brugen af ROI i investeringsbeslutninger

ROI kan bruges til at vurdere og sammenligne forskellige investeringer, således at virksomheden kan træffe informerede beslutninger om, hvor og hvornår det er mest hensigtsmæssigt at investere.

Brugen af ROI i evaluering af marketingkampagner og projekter

ROI kan bruges til at evaluere effekten af marketingkampagner og projekter, således at virksomheden kan fokusere på de kampagner og projekter, der giver den højeste afkast.

Ulemper ved brugen af ROI

Selvom at ROI er et nyttigt værktøj, er der også nogle ulemper ved at bruge det. Nogle af vigtigste ulemper ved brugen af ROI inkluderer:

Begrænsninger og ulemper ved brugen af ROI

ROI tager kun højde for de omkostninger og indtægter, der er direkte relateret til en given investering eller projekt. Det betyder, at det ikke tager højde for de indirekte omkostninger eller indirekte indtægter, der kan være involveret i en investering eller et projekt. For eksempel kan der være omkostninger ved at ansætte ekstra personale eller omkostningerne ved at opgradere eksisterende udstyr for at kunne integrere den nye maskine, som ikke er inkluderet i beregningen af ROI. Derudover kan der være indirekte indtægter, som f.eks. øget kundetilfredshed eller forbedret brandimage, som ikke måles i kroner og ører.

ROI kan også være begrænset, fordi det kun tager højde for kortsigtede indtægter og omkostninger. Det kan betyde, at en investering eller et projekt kan se dårligt ud i kortsigtet ROI, men have langt større potentiale i langsigtet ROI.

Endelig, så er ROI kun et mål, og det er ikke altid det mest relevante mål at bruge. Der kan være andre mål, der er vigtigere for virksomheden, såsom kundetilfredshed eller arbejdsmiljø, som ikke kan beregnes ved hjælp af ROI.

Hvordan man kan undgå fejltagelser ved brugen af ROI

For at undgå fejltagelser ved brugen af ROI, er det vigtigt at tage højde for de begrænsninger, der er beskrevet ovenfor. Det er vigtigt at tage højde for indirekte omkostninger og indirekte indtægter, samt at tage højde for kortsigtede og langsigtede effekter af en investering eller et projekt. Det er også vigtigt at vælge det mest relevante mål for virksomheden og ikke kun fokusere på ROI.

Alternativer til brugen af ROI

Der findes flere alternativer til brugen af ROI som en målemetode, her er nogle eksempler:

Net present value (NPV): Dette er en metode, der tager højde for tidsværdien af penge ved at sammenligne nuværende værdi af fremtidige cash flows med. det nuværende investeringsbeløb.
Internal rate of return (IRR): Denne metode beregner den procentvise hastighed, hvorved netto nuværende værdi af fremtidige cash flows er lig med det nuværende investeringsbeløb.
Benefit-cost ratio (BCR): Denne metode sammenligner de samlede fordele ved et projekt med de samlede omkostninger ved at gennemføre projektet.
Payback period: Denne metode beregner, hvor lang tid det tager at tjene investeringsbeløbet tilbage.

Læs mere om en masse andre marketingbegreber her: Markedsføringsordbog

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er ROI?

ROI står for ‘Return on Investment’ og viser det procentvise afkast, man får på en investering. Det er et mål for, hvor godt en investering performer i forhold til det beløb, der er investeret.

Er der nogen faktorer, der kan påvirke ROI?

Ja, der er faktisk ret mange faktorer, som kan påvirke ROI både postivit og negativt. Det kan eksempelvis være nogle af følgende faktorer: Markedets konjunktur, konkurrence, omkostninger, risiko, osv…

Hvorfor er ROI vigtigt?

ROI er et vigtigt mål for at vurdere hvorvidt en investering er rentabel eller ej. Det giver investorerne og virksomhederne et klart billede af, hvor meget de enten vil tjene eller tabe på en investering oghjlæper dem med at træffe informerede beslutninger om fremtidige investeringer.

Konklusion

Afslutningsvist, så kan vi konkludere, at ROI (Return on Investment) er et vigtigt begreb inden for økonomi og erhvervslivet, da det hjælper med at måle effektiviteten af en investering. ROI er et nyttigt værktøj for virksomheder, da det hjælper med at træffe informerede beslutninger om, hvordan virksomhedens ressourcer skal anvendes.

Vurder denne artikel

Nyhedsbrev

Nordic Social er blevet en del af det prisvindende performance marketing-bureau s360!

Det betyder, at vi ud over vores eksisterende services inden for sociale medier nu også kan tilbyde en bred vifte af andre tjenester inden for digital markedsføring, såsom SEO, Google Ads og meget, meget mere.

For at høre mere er du velkommen til at kontakte Director og Co-founder, Alexander Morabbi. Du kan enten udfylde formularen nedenfor eller fange ham via E-mail eller +45 42760647.