Marketing

Growth Share Matrix

Det er ikke alle, som har stiftet bekendtskab med Growth Share Matrix, men der er måske nogle, som har hørt om Bostonmatricen – eller Boston-modellen,

Hey! You! See! So! modellen

Hey! You! See! So! modellen er en fantastisk model at tage i brug, når du enten som foredragsholder, som sælger eller på anden vis som

Værdikædeanalyse

Vil du gerne blive klogere på værdikædeanalysen? Eller søger du efter en alternativ forretningsmodel til Business Model Canvas? Så læs dette blogindlæg, hvor vi både

Gantt-kort

Læs om Gantt-kort og bliv klogere på, hvordan du laver en effektiv projektplanlægning.

McKinsey 7 S-modellen

Læs om McKinsey 7 S-modellen og bliv klogere på, hvad din virksomhed kan gøre for at opnå en optimal ydelsesevne.

Ansoffs vækstmatrice 

Læs om Ansoffs Vækstmatrice og bliv klogere på, hvilke vækststrategier din virksomhed kan gøre brug af, og hvordan det styrker virksomhedens position på markedet.

7 P’s Marketing Mix

Læs mere om 7 P’s marketing mix og bliv klogere på dit produkt/din ydelse, målgruppe, markedsføring, distribution, og meget andet.

SOSTAC

Læs om SOSTAC-modellen og bliv klogere på, hvordan du fastlægger en stærk markedsføringsstrategi.

Parametermix

Læs om Parametermix og bliv klogere på de 4 P’er og de 7 P’er (Product, Price, Place, Promotion, People, Process og Physical Evidence).

Business Model Canvas

Læs om Business Model Canvas og bliv klogere på at beskrive og udvikle en forretningsmodel.

PEST-analyse

Læs om PEST-analysen og bliv klogere på udefrakommende faktorer, som kan have indflydelse på din virksomhed.

Product Life Cycle

Læs om Product Life Cycle og bliv klogere på et produkts position i dets livsforløb.

De 4 P’er

Læs mere om de 4 P’er og bliv klogere på din virksomheds produkt, ydelse eller service.

AIDA-modellen

Læs med om AIDA-modellen og bliv klogere på, hvordan du forvandler en potentiel kunde til en konverterende (købende) kunde.

The Five Product Dimensions

Læs om The Five Product Dimensions modellen og bliv klogere på, hvordan din virksomhed skal lancere og forbedre et produkt/en ydelse på markedet.

Porter’s Five Forces

Læs om Porter’s Five Forces og bliv klogere på konkurrenceforholdene i den branche, som din virksomhed opererer i.

Service Triangle modellen

Læs om Service Triangle modellen og forstå kommunikationen mellem en virksomhed, medarbejdere og kunder i servicevirksomheder.

Value Proposition Canvas

Læs om Value Proposition Canvas og bliv klogere på dine kunder og den værdi, du ønsker at skabe for dem.

STP marketing model

Læs om STP marketing modellen og bliv klogere på, hvem din virksomhed skal markedsføre sig til og hvordan.

Alt hvad du skal vide om parametermix

Marketingmixet, som også kaldes for parametermixet eller de fire p’er, er den taktiske del af en virksomheds marketingstrategi. Marketingmixet består af følgende fire p’er: product,

Alt om Maslow’s behovspyramide

I 1943 udarbejdede den russisk-amerikanske psykolog, Abraham Maslow, en revolutionær teori om “behov”, som gælder inden for samfundsfag, humaniora og psykologi, men også inden for

Nyhedsbrev