Ressourcer

Skab et godt produkt: The Five Product Dimensions

airfocus-v89zhr0ibfy-unsplash-min-scaled

Indholdsfortegnelse

Vil du gerne lære hvordan virksomhederne kan skræddersy og skabe et produkt som er succesfuldt? Så er det analysemodellen “The Five Product Dimensions”, du skal kende! Med denne analysemodel gennemgår du fem kritiske dimensioner, som et produkt skal opfylde.

Lad os dykke ned i denne artikel omkring The Five Product Dimensions, og lære hvordan virksomheder skræddersyer et produkt, som både tiltrækker og tilfredsstiller målgruppen!

The Five Product Dimensions

Når du har en klar ide om, hvem der er din målgruppe, og hvordan din ideelle kunde ser ud, skal du begynde at kigge imod, hvilken problemstilling – eller såkaldt “pain” – de sidder med i det daglige. En pain, som et produkt eller en ydelse kan løse. 

Når du ved, hvad kundernes pain er, så skal du gå videre til at udtænke og ikke mindst udvikle et produkt eller en ydelse. Et produkt eller en ydelse, som kan løse denne pain således at kunderne køber løsningen og forhåbentligt også køber det igen, og igen, og igen. For hvis ikke målgruppen føler, at løsningen løser deres pain, vil de ikke købe det eller for eksempel søge yderligere informationer om det.

Men for at kunne udvikle et godt produkt kan man tage fat i og gå igennem “The Five Product Dimensions” – eller som den også hedder: The Five Dimensions of a Great Product. Med denne model kigger man på fem forskellige faser/dimensioner, som er med til at danne rammerne for et godt produkt – eller rettere sagt fra ide til succes.

Hvad er The Five Product Dimensions modellen?

The Five Product Dimensions modellen er en god model at tage fat i, når man enten skal lancere et helt nyt produkt eller en helt ny ydelse på markedet, eller man skal videreudvikle en nuværende, allerede eksisterende løsning. Man skal samtidig tage fat i sin målgruppes problemstillinger, ønsker samt behov, og derudfra tilpasse det kommende produkt eller den kommende ydelse til at kunne løse en pågældende problemstilling.

Inden der gås meget mere i detaljer med, hvad modellen er, hvordan den fungerer, og hvad de fem dimensioner er, så kan det være en fordel at tage et kig på, hvordan modellen ser ud. Modellen kan faktisk laves på to forskellige måder. Den ene model er en oversigt over de fem dimensioners vigtigste pointer, mens den anden model viser en oversigt over samspillet mellem de fem dimensioner. 

Fælles for begge modeller er, at hver dimension dækker over et specifikt trin i produktudviklingsprocessen og inkluderer de elementer, der er nødvendige for at skabe et godt produkt/en god ydelse. Derudover fokuserer modellerne ikke mindst også på, hvordan man som virksomhed leverer en fantastisk kundeoplevelse. 

Model nummer 1 af The Five Product Dimensions:

DiscoverDesignDevelopDeployDeliver
Formål:
Identificér kundernes problemer, behov og ønsker.
Formål:
Definér produktets løsning på kundernes problemer.
Formål:
Udvikle og fremstille det optimale produkt eller den optimale ydelse.
Formål:
Lancér produktet på markedet og overfor kunderne.
Formål:
Evaluér produktets lancering og få kundernes feedback.
Problem:
Ingen 100% chance for at kunne løse alle kundernes problemer eller hver enkelt kundes behov.
Problem:
Svært at definere og udtænke en løsning alle i målgruppen vil kunne lide, og som er et 100% fit for hver enkelt kunde.
Problem:
At prøve at minimere omkostninger, risiko og tid under udviklingen af produktet eller ydelsen.
Problem:
Svært at have et 100% færdiglavet produkt, som ingen manglende features, funktioner eller fejl har.
Problem:
At prøve at opfylde alle kundernes forskellige ønsker og behov gennem deres feedback.
Værktøjer:
SWOT,
Blue Ocean,
Lean Canvas,
Business Model, Canvas,
Værktøjer:
Spørgeskemaer
Prototypetest,
Kunderejsekort,
Interviews med, målgruppen
Værktøjer:
Forbrugertest,
Observationer,
Interviews,
ATDD, MVP, m.m.
Værktøjer:
Test på markedet,
Markedsføring,
Sociale medier,
Forbrugertest
Værktøjer:
Matrix og analyser,
Feedback fra kunder,
Forbrugertest,
Interviews
Tabel: The Five Product Dimensions

Model nummer 2 af The Five Product Dimensions:

markedsføringsanalysemodellen, The five product dimensions med fokus på underpunkter: Discover, Design, Develop, Deploy, Deliver
Model: The Five Product Dimensions

Hvordan arbejder man med The Five Product Dimensions modellen?

The Five Product Dimensions modellen er noget anderledes end andre modeller. I andre modeller er man som ofte vejledt til at tage hver fase, element, komponent, e.l. skridt for skridt. Det er dog anderledes med The Five Product Dimensions modellen. I The Five Product Dimensions modellen skal man tage udgangspunkt i at gøre brug af alle fem dimensioner på samme tid, da de alle spiller en væsentlig rolle fra start til slut i produktudviklingsfasen af en splinterny løsning. 

Kig meget gerne på, hvordan de forskellige dimensioner påvirker hinanden og kan spille en væsentlig rolle overfor hinanden – også selvom du ikke 100% ved alt om dimensionerne endnu. Du kan altid i dit arbejde med et produkt eller en ydelse vende tilbage til enhver dimension når som helst og gå videre med at analysere dem, mens du bevæger dig fremad i dine idéer og tanker. Derfor bør alle afdelinger og chefer inden for virksomheden have en fuld forståelse for, hvad The Five Product Dimensions modellen går ud på. Det er vigtigt for at kunne forstå kundernes behov, bygge en løsning og levere en kundeoplevelse, som alle afdelinger og chefer er en del af i den daglige drift. 

Du kan også se modellen ligesom et objekt fra den virkelige verden. Her ser du også objektet fra en række forskellige vinkler, som dermed giver den fulde oplevelse af et objektet – sådan skal du også se The Five Product Dimensions modellen. Her skal man også se processen med produktudviklingen fra flere forskellige vinkler og dimensioner for at kunne opnå det bedst mulige produkt eller den bedst mulige ydelse. Kun ved at dække alle fem dimensioner kan chefer og afdelinger inden for hele processen med produktudviklingen planlægge og lancere succesfulde produkter eller ydelser på markedet og overfor kunderne.

For en løsning, som allerede findes på et marked, men blot trænger til at blive opgraderet, finpudset eller videreudviklet, kan det være en fordel at bruge The Five Product Dimensions modellen på samme måde – men med et twist. Her kan man tage udgangspunkt i alle fem dimensioner, men udvælge de dimensioner, hvor man ved, at løsningen halter efter og dermed trænger til forbedringer. Disse dimensioner kan man gå ekstra meget i dybden med og arbejde på med ekstra fokus. 

Lad os hertil tage et eksempel, så det er nemmere at forstå princippet.

Et eksempel på The Five Product Dimensions modellen

Lad os i dette eksempel af The Five Product Dimensions modellen tage udgangspunkt i et produkt, hvortil det kan være en fordel at have en manual. Det kan for eksempel være en manual til et møbel. Du ved, at din virksomheds kommende produkt bliver et møbel – lad os sige et smart skab – som I har arbejdet længe på at få til at løse alle målgruppens problemer, men som du også ved kan blive en udfordring for de fleste kunder at samle uden en manual. 

Du har nu allerede været igennem første dimension “Discover” og fundet frem til en mangel hos kunden – altså at kunderne har brug for en manual. Dernæst vil du nok arbejde med de dimensioner, som hedder “Design”, “Develop” og “Deliver”. I “Design” finder du frem til, hvordan manualen bedst muligt hjælper kunden fra materialer til et færdigt produkt. I “Develop” sammensætter, skriver og designer du tekst og billeder til manualen og gennemtænker den bedste løsning. I “Deliver” kan du med fordel få feedback tilbage fra kunderne vedrørende, om de fandt manualen brugbar, da de skulle samle skabet. 

Der er her to veje, kan man sige, som kunderne kan gå – enten kan de bruge manualen eller ej. Hvis kunderne fandt manualen brugbar, kan du sige, at manualen er fuldendt og færdig, men hvis ikke de fandt manualen brugbar, skal du starte forfra med de fem dimensioner og forbedre virksomhedens produkt.

Hvad er de fem dimensioner for produktudvikling?

Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at der i The Five Product Dimensions modellen er tale om fem forskellige dimensioner, som bruges, når der skal lanceres et nyt produkt eller en ny ydelse. Dog er det ikke sikkert, at alle med 100% garanti ved, hvad hver dimension omhandler, eller hvad man skal arbejde med i hver dimension. Derfor bliver hver dimension i The Five Product Dimensions modellen gennemgået herunder for at skabe et skarpere indblik i, hvad man skal være særligt opmærksom på, og hvordan man arbejder med hver dimension.

Discover

The five product dimensions-model med fokus på Discover
Model: The Five Product Dimensions – Discover

Den første dimension, der kan tages fat i, er “Discover”. Under Discover skal man ind og fokusere på at forstå problemet, behovet og ønsket hos målgruppen af kunder og identificere en uopfyldt situation. Kernen i denne dimension er simpelthen forståelsen bag kundernes behov, forhåbninger og udfordring, hvortil man kan gå ind og arbejde med nogle helt grundlæggende værktøjer såsom SWOT, Blue Ocean og Value Price Analysis.

Du kan tænke denne dimension som en opdagelsesrejsende, der er på en rejse ud i verden for at undersøge ny områder, lære et nyt terræn eller identificere nye muligheder. Under Discover skal du, cheferne og afdelingerne ind og kigge på at udforske, analysere og identificere nye muligheder, behov og problemer på et givent marked, der er værd at løse.

Der er dog nogle helt grundlæggende forskellige måder, hvorpå man kan opdage nye muligheder og løse problemstillinger:

  • Teknologiske fremskridt.
  • Markedsændringer.
  • Menneskelige behov.
  • Genopfindelse af en hel industri.

Under teknologiske fremskridt kan der her som eksempel nævnes, hvordan F&U (forskning og udvikling) revolutionerede hele industrien i bilbranchen gennem batteriteknologien hos Tesla. Ligeledes gjorde en markedsændring det muligt at kunne revolutionere måden, hvorpå vi for eksempel får vores energi gennem solcelleanlæg. Et godt eksempel på et menneskeligt behov, der ændrede markedet for sociale medier og internettet, var dengang, hvor Mark Zuckerberg opfandt en af de første sociale medier, Facebook og det sociale netværk. Ligeledes kan genopfindelsen af en hel industri også ske, da for eksempel Uber transformerede og ændrede hele taxabranchen i USA.

Design

The five product dimensions-model med fokus på Design
Model: The Five Product Dimensions – Design

Dimensionen, der omhandler Design i The Five Product Dimensions modellen, er dedikeret til at skulle identificere en løsning på de problemstillinger, der er blevet fundet frem til under dimensionen, Discover. Det vil altså sige, at du dermed i denne dimension skal udtænke og designe en løsning, som kan afdække det behov, fjerne den problemstilling og opfylde det ønske, som målgruppen af kunder har.

Som ofte kan man komme frem til flere forskellige løsninger eller muligheder, som kan løse de pågældende problemer. Det er derfor, man under Design kan påbegynde at teste sine ideer og designs gennem prototype-tests. Prototype-tests og designtænkning hjælper dig med at udtænke løsninger, indsnævre mulighederne og validere dine ideer ved hjælp af prototyper og feedback fra kunderne.

Develop

The five product dimensions-model med fokus på Develop
Model: The Five Product Dimensions – Develop

I dimensionen, “Develop”, i The Five Product Dimensions modellen skal man til at samarbejde med sit teknologiske-team, produktionsafdelingen, leverandøren, e.l. for at skabe det perfekte produkt eller den perfekte ydelse. Det er her, det hårde arbejde for alvor begynder. I denne fase arbejder man ikke kun på at skabe det rigtige for målgruppen og på den rigtige måde. Man arbejder også med at fokusere på prioriteringer samt holde omkostningerne og risikoen nede mest muligt. 

Når produktet så er færdigt og er klar til lancering (Deploy), bør man gå ind til markedet med den tilgang at få indsamlet så mange forbrugerundersøgelser og feedback fra kunderne (Deliver), at man kan forbedre produktet eller ydelsen. Hvis produktet eller ydelsen er super godt, kan det være, at der ikke skal foretages nogen ændringer på nuværende tidspunkt. Hvis det modsat er blevet taget imod med skepsis og kritik, bør produktet gennemtænkes og redesignes (Design). Derudover skal man tilbage og undersøge, om man eventuelt løser kundernes problemstillinger godt nok, og om man har ramt helt ved siden kundernes ønsker (Discover).

Skulle det værst tilgængelige ske, hvor man møder skepsis og kritik af sit produkt eller sin ydelse, så kommer The Five Product Dimensions modellen heldigvis og redder dig. Du kan altid gå tilbage til de andre dimensioner og se, hvor koden knækker. Planer kan tilpasses undervejs i denne model, og du kan hoppe fra dimension til dimension. Modellen er nemlig med til at skabe grundlaget for et mere succesfuldt slutprodukt.

Deploy

The five product dimensions-model med fokus på Deploy
Model: The Five Product Dimensions – Deploy

Den nok mest spændende dimension i The Five Product Dimensions modellen for en virksomhed er “Deploy”. Her skal virksomheden nemlig til at lancere det produkt eller den ydelse, der er blevet arbejdet på. Det involverer ikke kun afdelingen, leverandøren og produktionsholdet, men involverer alle teams på tværs af IT, marketing, salg, uddannelse, kundesupport, og lignende. For det er nemlig også disse afdelinger, som med hver deres opgave skal implementere det nye produkt eller den nye ydelse. 

Markedsføringsafdelingen skal i gang med at markedsføre produktet og lægge opslag ud på de sociale medier. Kundesupport skal svare på spørgsmål vedrørende lanceringen og være til rådighed for kunderne. Salgsafdelingen skal ud og i gang med at sælge lanceringen til både private kunder såvel som til erhvervskunder – hvis man har det. Og meget mere. Det er lige så vigtigt, at alle lykkes med hver deres opgave, som at det lykkes med produktets eller ydelsens lancering i det hele taget.

Men inden selve lanceringen er det en god ide at indtænke dimensionen Deploy, når du arbejder med idegenerering, analysering af markedet, design af ide, udtækning af muligheder, arbejdet med produktet, fremstillingen af produktet, og meget mere. Det er med til at give de bedste forudsætninger for en vellykket lancering på tværs af det tværfaglige team.

Deliver

The five product dimensions-model med fokus på Deliver
Model: The Five Product Dimensions

I dimensionen om “Deliver” i The Five Product Dimensions modellen har man lanceret sit produkt eller sin ydelse og haft det på markedet i noget tid. I denne dimension skal man dog i gang med at indsamle en masse feedback fra kunderne, interviewe nogle medlemmer fra målgruppen og arbejde med observationer. Det skal bruges til både at forbedre produktet, men samtidig også bruges hos de andre afdelinger. For eksempel kunne markedsførings- og salgsafdelingen samt kundesupport stille sig selv spørgsmålene:

  • Markedsføringsafdelingen: Hvordan kan vi markedsføre produktet endnu mere effektivt og ikke mindst få kommunikeret vores budskab bedre til målgruppen?
  • Salgsafdelingen: Hvordan sælger vi produktet mest effektivt, og hvilke problemstillinger er det, som kunderne efterspørger at få løst?
  • Kundesupport: Hvilke problemstillinger er det, kunderne sidder med, og hvordan giver vi dem den bedst mulige service hen mod at løse problemet?

Målet med et nyt produkt er nemlig at udleve det oprindelige løfte til kunderne og tilfredsstille kundernes behov. Det er ikke nok blot at have et produkt eller en ydelse på markedet, og derfor er det vigtigt også at lytte til, hvad kunderne har at sige tilbage til din virksomhed. Først når du kan måle og validere den kundeoplevelse, dit produkt eller ydelse leverer, kan du måle succes. Korrekt planlægning i de andre dimensioner for, hvordan du vil måle og validere dit produkts succes, er nøglen til at levere et godt produkt, som kunderne elsker.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er “The Five Product Dimensions of a Great Product”?

“The Five Product Dimensions of a Great Product” er en analysemodel, som hjælper virksomheder med både at kunne skabe eller evaluere produkter i fem kritiske faser, som er nødvendige for at skabe et succesfuldt produkt. Disse faser lyder som følgende: Discover, Design, Develop, Deploy, Deliver.

Hvad kan man bruge “The Five Product Dimensions of a Great Product” til?

Analysemodellen “The Five Product Dimensions of a Great Product” kan bruges på flere måder, i både forskellige brancher og situationer. Modellen kan bruges til at skræddersy et nyt produkt og/eller evaluere et nuværende produkt for at optimere det. Udover dette, så kan modellen også bruges til at evaluere konkurrenternes produkter og derved både identificere eventuelle muligheder for bedringer, men også for at lave en konkurrentanalyse.

Konklusion

Afslutningsvis, så kan vi konkludere, at analyseværktøjet “The Five Product Dimensions” giver en komplet ramme til at evaluere og forbedre produkter. Ved at tage højde for de fem kritiske dimensioner: “Discover, Design, Develop, Deploy og Deliver” kan virksomheder sikre sig, at deres produkter opfylder behovene og forventningerne hos deres målgruppe. Implementering af denne model kan føre til øget kundetilfredshed, som yderligere bredes til øget salg i sidste ende.

Vurder denne artikel

Nyhedsbrev

Nordic Social er blevet en del af det prisvindende performance marketing-bureau s360!

Det betyder, at vi ud over vores eksisterende services inden for sociale medier nu også kan tilbyde en bred vifte af andre tjenester inden for digital markedsføring, såsom SEO, Google Ads og meget, meget mere.

For at høre mere er du velkommen til at kontakte Director og Co-founder, Alexander Morabbi. Du kan enten udfylde formularen nedenfor eller fange ham via E-mail eller +45 42760647.