Ressourcer

Business Model Canvas

pexels-christina-morillo-1181346-min-scaled

Indholdsfortegnelse

Hvad er Business Model Canvas?

Business Model Canvas forkortes BMC og er en forretningsmodel over den enkelte virksomhed. En forretningsmodel er en synliggørelse af, hvordan en virksomhed skaber værdi for deres kunder, og selve måden de leverer denne værdi på. Typisk laver en virksomhed deres egen forretningsmodel for at få et indblik i netop dette. Som virksomhed kan man gå fra ingen succes til stor succes ved at ændre forretningsmodellen uden at ændre noget ved det specifikke produkt. Dermed kan virksomheder ændre i forretningsmodellen flere gange, ligesom de kan ændre noget undervejs, hvis der er noget, der ikke fungerer. Dette betyder også, at forretningsmodellen for virksomheden kan blive bedre og bedre.

Fordelene ved brugen af Business Model Canvas

Der er nogle forskellige fordele ved at benytte BMC. Den giver et visuelt overblik over virksomheden, og dermed er den let at forstå. Endvidere giver den en forståelse for, hvordan de forskellige faktorer og byggeklodser påvirker hinanden, samt hvilken sammenhæng der er imellem dem. En anden fordel er som beskrevet, at man som virksomhed hele tiden kan gå ind og ændre i forretningsmodellen, hvis der er noget, der ikke fungerer.

Hvilke elementer består Business Model Canvas af?

En BMC består af 9 byggesten, som er med til at forklare den værdi, virksomheden skaber. Du kan se de 9 byggesten illustreret nedenfor.

Model: Business Model Canvas

En BMC består af følgende byggesten:

Partnere

Denne byggeklods omhandler de partnere, som virksomheden samarbejder med. Dette gælder typisk de opgaver, som virksomheden ikke selv kan løse, og derfor har brug for hjælp til. Man benytter derfor eksterne partnere for at få forretningsmodellen til at fungere optimalt. 

Under denne byggeklods er det relevant at komme ind på hvilke partnere, den pågældende virksomhed har, samt hvilke opgaver de hjælper med at løse.

Kerneaktiviteter

For at få en forretningsmodel til at fungere er de vigtigste aktiviteter kerneaktiviteterne. Endvidere er det vigtigt at ens kerneaktiviteter er direkte relateret til ens værdifaktorer. Kerneaktiviteter er altså det arbejde virksomheden udfører. Derfor skal denne byggeklods kun omhandle de kerneaktiviteter, der er relevante for at kunne opfylde virksomhedens værdifaktorer. 

Kerneressourcer

For at få kerneaktiviteterne i forretningsmodellen til at fungere kræver det nogle forskellige ressourcer. Derfor er kerneressourcerne en vigtig del, som beskriver de vigtigste elementer af udførelsen i kerneaktiviteterne. Disse ressourcer kan f.eks. dække medarbejdere, partnere, bygninger (kontorlokale), maskiner etc. 

Værdifaktorer

Den enkelte virksomhed vil skabe en værdi for deres kunder på baggrund af deres kerneaktiviteter. Dette omhandler, hvilket problem man løser for sine kunder, samt hvilket behov der bliver opfyldt. Denne byggeklods omhandler derfor de vigtigste værdifaktorer.

Kunderelationer

Typisk er kunderelationer vigtige for virksomhederne. Derfor handler denne byggeklods om netop disse relationer. Herunder hvilke relationer der skal være til den enkelte virksomheds kunder, samt hvilke relationer kunderne foretrækker til virksomheden. På baggrund af dette er det vigtigt at finde ud af, hvordan kunderelationerne skal vedligeholdes. Skal dette f.eks. vedligeholdes ved daglig kontakt, opfølgende møder eller noget helt andet.

Vejen til kunderne

Med denne byggesten bygger vi lidt vider på kunderelationerne. ‘Vejen til kunderne’ omhandler nemlig, hvilke kanaler virksomheden benytter for at kommunikere til sine kunder. Dette arbejde handler bl.a. om, hvilke kanaler kunderne foretrækker, at virksomheden kommunikerer gennem, samt hvilke kommunikationsveje der fungerer bedst.

Kundesegmenter

I denne byggeklods finder man frem til hvilke kundesegmenter eller målgrupper, som virksomheden har fokus på og dermed betjener. På baggrund af dette finder man ud af, hvem der egentlig skabes værdi for og dermed hvem, der er de vigtigste kunder for virksomheden.

Omkostninger 

På baggrund af de ressourcer, virksomheden har, kigges der under ‘Omkostninger’ på hvilke ressourcer, der er de mest omkostningstunge. Endvidere kan der også tages udgangspunkt i, om virksomheden har nogle omkostningstunge aktiviteter.

Indtægter 

Denne byggesten omhandler, hvordan virksomheden skaber deres indtjening. Hvilke værdifaktorer er kunderne f.eks. villige til at betale for? Og hvor meget er de villige til at betale?

Byggeklodserne understøtter hinanden

Model: Business Model Canvas

Som det illustreres i figuren ovenover, indebærer venstre side af modellen omkostninger, der kan være i en virksomhed. Den indebærer også, hvilke byggeklodser der bidrager til omkostningerne såsom ressourcer, aktiviteter og partnere. Endvidere udgør højre side de byggesten, der er med til at skabe værdi for kunderne. Dette overblik gør det mere overskueligt at se hvilke konsekvenser, der kan være ved en beslutning, der tages i den ene side, og dermed hvordan dette kan påvirke den anden side. På baggrund i dette ses også, hvor meget de forskellige byggesten faktisk hænger sammen og dermed er afhængige af hinanden. 

Forskellen på Værdikæden og Business Model Canvas

Værdikæden og Business Model Canvas giver begge en forståelse for, hvordan og hvilke værdier den pågældende virksomhed skaber for kunden. Værdikæden er inddelt i de primære aktiviteter og støtteaktiviteter i virksomheden. Det er altså en række værdiskabende aktiviteter, der udføres med hjælp fra forskellige faktorer, som tilsammen skaber produktets værdi for kunden. Værdikæden går mere i dybden med virksomhedens specifikke aktiviteter og sætter dem sammen som en kæde. I modsætning til dette giver Business Model Canvas et indblik i hele virksomhedens forretningsmodel. Den giver et visuelt overblik over hvilken værdi, der skabes, hvordan værdien skabes, ligesom den siger noget om, hvilke ressourcer og omkostninger der er ved denne værdiskabelse. Modellen er et godt værktøj at benytte, hvis du ønsker at analysere, hvilke styrker og svagheder der kan være i en virksomheds forretningsmodel.

Vurder denne artikel

Nyhedsbrev

Nordic Social er blevet en del af det prisvindende performance marketing-bureau s360!

Det betyder, at vi ud over vores eksisterende services inden for sociale medier nu også kan tilbyde en bred vifte af andre tjenester inden for digital markedsføring, såsom SEO, Google Ads og meget, meget mere.

For at høre mere er du velkommen til at kontakte Director og Co-founder, Alexander Morabbi. Du kan enten udfylde formularen nedenfor eller fange ham via E-mail eller +45 42760647.