Ressourcer

Alt hvad du skal vide om parametermix

parametermix

Indholdsfortegnelse

Marketingmixet, som også kaldes for parametermixet eller de fire p’er, er den taktiske del af en virksomheds marketingstrategi. Marketingmixet består af følgende fire p’er: product, price, place og promotion. I dette blogindlæg dykker vi ned i, hvad parametermixet er, og hvordan du kan bruge de fire p’er i din marketingstrategi.

De fire p’er benyttes typisk, når man taler om produktionsvirksomheder. Endvidere er der et udvidet marketingmix, som også kaldes for de syv p’er. Dette parametermix benyttes ofte til at beskrive servicevirksomheder. De fire p’er, som er nævnt ovenover, går igen i denne udvidede version og består yderligere af følgende tre p’er: people, physical evidence og process. 

Hvorfor benytte parametermixet?

Parametermixet benyttes for at kunne få en dybdegående forståelse for en virksomheds produkt eller service. En virksomhed kan selv kontrollere og justere på sine parametre for at tilpasse sit produkt eller sin service bedst muligt. På den måde kan virksomheden altså differentiere sig fra andre virksomheder og dermed gøre sig mere attraktiv på markedet. Endvidere udgør parametermixet et slutresultat for kunden, da det beskriver det samlede produkt, der udbydes af virksomheden. På den måde kan du i dit strategiske arbejde nå frem til, hvilken værdi dit produkt skaber for dit kundesegment, da du går i dybden med selve produktet og dets ydelse. I arbejdet med dette kan du finde frem til, hvordan du kan skabe mere værdi for dit kundesegment, da du som virksomhed kan vælge at lave tillægsydelser på produktet (Se blogindlægget om ‘De fem produktdimensioner’). Dette kan være medvirkende til, at virksomheden differentierer sig fra konkurrenterne på markedet, samt at kunden finder produktet mere værdifuldt.

De 4 p’er – Produktionsvirksomheder

Product tager udgangspunkt i det produkt eller de produkter, som virksomheden udbyder. Da der her er tale om produktionsvirksomheder, er det relevant at kigge på, hvilket sortiment virksomheden har. Herunder om virksomhedens sortiment henholdsvis er smalt, bredt, fladt eller dybt. Endvidere er det relevant at beskrive selve produktet. Her kan du komme ind på kvalitet, design, funktion etc. Det er altså under dette P, at man beskriver virksomhedens produkt, og hvordan dette kan opfylde kundernes behov.

Price har til formål at beskrive, hvilket prisniveau virksomheden ligger på. Her skal du kigge på, hvad virksomhedens produkter egentlig koster, og om produktet er dyrt eller billigt sammenlignet med konkurrenternes produkter. 

Place tager udgangspunkt i de distributionskanaler, virksomheden benytter sig af. Virksomheden skal være tilgængelig for sine kunder. Derfor er det relevant som virksomhed at finde ud af, hvor man får fat i kunderne. Place refererer derfor til lokalitet eller hvilke markeder, virksomheden dækker over (nationalt såvel som internationalt). 

Promotion fokuserer på, hvordan en virksomhed promoverer sine produkter, samt måden hvorpå de kommunikerer. Herunder er det relevant at kigge på, hvilke kanaler de benytter sig af, når de markedsfører sig. Benytter de sig f.eks. af outdoor reklamer, paid annoncer (online–marketing) eller specifikke medier?

De 7 p’er – Servicevirksomheder

Product ser lidt anderledes ud, når man i stedet kigger på servicevirksomheder. Her handler Product nemlig om, hvilken serviceydelse virksomheden udbyder. Ved dette P kigger man bl.a. på de helt præcise fordele og værdier, som virksomheden tilbyder gennem sin ydelse. Du kan spørge dig selv: “Hvilken værdi skaber min service for kunderne?” Under dette parameter beskriver man altså virksomhedens service, og hvordan denne ydelse kan opfylde kundernes behov.

Price tager udgangspunkt i, hvilket prisniveau virksomheden befinder sig på. Er den ydelse, de tilbyder, dyrere eller billigere, når der sammenlignes med konkurrenter på markedet? Endvidere kan man overveje, hvilke betalingsbetingelser virksomheden har.

Place belyser de distributionskanaler, som virksomheden benytter. Som virksomhed skal man finde ud af, hvor ens målgruppe befinder sig, så man kan nå ud til dem på bedste vis. Man kan f.eks. gøre sig overvejelser om, hvorvidt man bedst kan nå ud til sine kunder gennem fysiske butikker eller online handel. Place handler om at placere sig bedst muligt, så man som virksomhed er nemmest tilgængelig for sin målgruppe.

Promotion vedrører hele den markedsføring og branding, som virksomheden laver. Hvordan rammer virksomheden sine kunder og sin målgruppe? Hvilke kanaler benytter virksomheden sig af i denne indsats? Sætter virksomheden f.eks. ind på online marketing (paid, earned eller owned media), TV–reklamer eller andre specifikke medier?

People omhandler alle de ansatte, der er i virksomheden, og alle de ansatte, som har med kunderne at gøre. De faktorer, der kan høre inde under denne del af parametermixet, er uddannelse og oplæring af medarbejdere, hvilken attitude medarbejderne har, og om de er servicemindede. Dette P er yderst relevant, da medarbejderne i servicevirksomheder er et vigtigt touchpoint for kunder. De er med til at give den gode oplevelse hos kunden, og dermed er de med til at forme virksomhedens image.

Physical evidence indebærer de fysiske rammer, virksomheden har, som kunderne interagerer med. Dette kunne omhandle, hvordan virksomhedens bygning eller lokaler ser ud, hvilket interiør der er, om personalet har uniform på eller andre fysiske elementer. 

Process tager udgangspunkt i selve den proces, som kunderne går igennem hos en pågældende virksomhed. Hvordan er processen f.eks. fra det øjeblik, en kunde bestiller en vare, til varen bliver leveret? Overvej f.eks. parametre som: Hvor llang er leveringstiden, hvordan er leveringsmetoden, og hvordan er kundesupporten? På baggrund af dette er det relevant at kigge på, hvordan håndteringen af virksomhedens servicekvalitet er.

Vurder denne artikel

Nyhedsbrev

Nordic Social er blevet en del af det prisvindende performance marketing-bureau s360!

Det betyder, at vi ud over vores eksisterende services inden for sociale medier nu også kan tilbyde en bred vifte af andre tjenester inden for digital markedsføring, såsom SEO, Google Ads og meget, meget mere.

For at høre mere er du velkommen til at kontakte Director og Co-founder, Alexander Morabbi. Du kan enten udfylde formularen nedenfor eller fange ham via E-mail eller +45 42760647.