Meta Ads

Advantage+ Shopping Campaign

Advantage+ Shopping Campaigns er en ny kampagnetype der konsoliderer alle de tilgængelige machine learning tools i en enkelt kampagne. Kampagnetypen er lavet specifikt til e-commerce. 

Nyhedsbrev