Ressourcer

Outbound marketing: Leadgenerering og brand awareness

Indholdsfortegnelse

Vil du gerne lære om hvordan markedsføringskampagner kan nå deres fulde potentiale? Det kan eventuelt være ved brug af outbound marketing.

læs videre for at lære om, hvordan denne traditionelle markedsføringsmetode kan hjælpe med at generere leads og øge brand awareness gennem kanaler som annoncering, direct mail, telemarketing og flere endnu!

Outbound marketing

Outbound marketing, også kendt som traditionel markedsføring, er en markedsføringsmetode til at nå dud til potentielle kunder gennem forskellige kanaler, såsom annoncering, direct mail, telemarketing, eventmarketing, public relations, influencer marketing sponsorering og markedsføring via e-mail. Formålet med outbound marketing er, at generere leads og øge brand awareness.

Outbound marketing er en markedsføringsmetode som kort fortalt er afsenderorienteret, hvor det handler om at sende dine budskaber, produkter osv. ud til en stor målgruppe, hvorimod at Inbound marketing er en markedsføringsmetode som er modtagerorienteret og handler om at skabe en masse kvalitetsindhold som er relevant for ens målgruppe.

Typer af outbound marketing

Annoncering er en populær metode til outbound marketing, da det giver mulighed for at nå ud til en stor målgruppe på én gang. Det kan være både online annoncering, såsom Google Adwords eller facebook-annoncer, eller offline annoncering, såsom avis- eller tv-annoncer. Direct mail er en anden metode, hvor man sender direkte mail til en specifik målgruppe, ofte baseret på kontaktdatabaser. Telemarketing og salgsbesøg er også metoder, hvor man ringer eller besøger potentielle kunder direkte. Eventmarketing, public relations og influencer marketing er metoder, der fokuserer på at skabe relationer med publikum og influencers for at øge awareness. Sponsorering og e-mail markedsføring er også populære metoder, hvor man kan nå ud til en specifik målgruppe.

Leadgenerering og kolde kontakter

Outbound marketing kan hjælpe med at generere leads ved at skabe kolde kontakter (potentielle kunder, som ikke tidligere har haft noget med virksomheden at gøre) med potentielle kunder. Teknikker til at skabe kolde kontakter kan være ved, at bruge købte eller lejede kontaktdatabaser, eller ved at opsøge potentielle kunder gennem research. Når man har skabt kolde kontakter, er det vigtigt at følge op med led nurturing for at konvertere dem til varme leads og kunder. Dette kan gøres ved at sende relevant indhold og tilbud til de kolde kontakter, og ved at holde kontaktdatabasen opdateret.

Målgruppe og brand awareness

For at få mest muligt ud af outbound marketing, er det vigtigt at identificere sin målgruppe og tilpasse budskabet til dem. Dette kan gøres ved at undersøge demografiske data, interesser og adfærd for målgruppen. Branding strategi og produktpositionering er også vigtige faktorer, da det kan hjælpe med at skille sig ud fra konkurrenterne og skabe en stærk online tilstedeværelse. Outbound marketing er en effektiv metode til at generere leads og øge brand awareness, men det er vigtigt at identificere og målrette kampagnerne mod den rigtige målgruppe.

Vil du også gerne læse om hvordan man vælger den rigtige målgruppe? så kan du eventuelt løse følgende: STP marketing model

B2B vs B2C outbound marketing

Outbound marketing kan bruges både i B2B og B2C sammenhænge, men der er ofte forskelle metoder og teknikker der bruges i de to sammenhænge. B2B outbound marketing fokuserer ofte på at skabe relationer med beslutningstagere i virksomheder, mens B2C outbound marketing fokuserer på at nå ud til privatpersoner. B2B outbound marketing kan involvere mere avancerede salgsteknikker og kan kræve en højere investering i forhold til B2C outbound marketing. Det er vigtigt at undersøge og forstå forskelle og ligheder i metoder og teknikker i B2B og B2C outbound marketing for at kunne vælge den mest effektive metode. Det kan også være nødvendigt at tilpasse budskab og strategi efter den specifikke branche og type af kunden. En god research og segmentering kan hjælpe med at opnå dette.

Forskelle og ligheder i metoder og teknikker

B2B og B2C outbound marketing kan involvere forskellige metoder og teknikker, da de er rettet mod forskellige målgrupper og har forskellige formål. B2B outbound marketing kan fokusere på at skabe relationer med beslutningstagere i virksomheder, mens B2C outbound marketing kan fokusere på at nå ud til privatpersoner. B2B outbound marketing kan involvere mere avancerede salgsteknikker og kan kræve en højere investering i forhold til B2C outbound marketing. Derudover kan B2B outbound marketing involvere at arbejde med flere beslutningstagere i en virksomhed, mens B2B outbound marketing typisk involverer at arbejde med den enkelte kunde.

Eksempler på succesfulde kampagner for både B2B og B2C

“Can You Hear Me Now?” kampagnen, Verizon 2002

Denne kampagne blev lanceret af Verizon i 2002 og brugte TV-reklamer og public relations (PR) for at promovere deres mobiltelefonnetværk. kampagnen blev kendt for sin catchphrase “Can You Hear Me Now?” og hjalp med at øge brand awareness og salget af mobiltelefoner.

“Think Different” kampagnen, Apple 1997

Denne kampagne blev lanceret af Apple i 1997 og brugte TV-reklamer, annoncering og public relations for at at promovere Apple’s brand og øge efterspørgslen efter deres produkter. Kampagnen blev kendt for sit slogan “Think Different” og hjalp Apple med at differentiere sig fra deres konkurrenter.

“Small Business Saturday” kampagnen, American Express 2010

American Express lancerede denne kampagne i 2010 for at øge salget hos små virksomheder. De brugte sociale medier, annoncering, direkte mail og public relations for at promovere kampagnen såvel som for at øge brand awareness.

Online vs Offline outbound marketing

Outbound marketing kan også ske både online og offline. Online marketing involverer ofte annoncering og markedsføring via e-mail mens offline outbound marketing involverer direkte mail, annoncering, telemarketing og eventmarketing. Begge metoder har deres fordele og lumper, og det er vigtigt at vælge den metode, der passer bedst til ens målgruppe og budget. En kombination af online og offline metoder kan også være effektiv for at nå den bredest mulige målgruppe.

Fordele ved online outbound marketing

En bredere målgruppe
 • Online outbound marketing giver mulighed for at nå ud til flere mennesker på en gang, da man kan nå ud til folk overalt i verden.
Præcis målretning
 • Online outbound marketing giver mulighed for at målrette kampagnerne mod en specifik målgruppe ved hjælp af teknologier som cookies og retargeting.
Real-time tracking
 • Online outbound marketing giver mulighed for at spore kampagners effektivitet i real-time og tilpasse kampagnerne derefter.
Lavere omkostninger
 • Online outbound marketing kan være billigere end offline outbound marketing, da man ikke har de samme omkostninger til tryk og distribution.

Ulemper ved online outbound marketing

Overbelastning af information
 • Online outbound marketing kan føre til, at målgruppen bliver overvældet af information og reklamer, hvilket kan gøre det sværere at fange deres opmærksomhed.
Mindre personligt
 • Online outbound marketing kan være svært at gøre personligt, da man ikke har den samme mulighed for at skræddersy budskabet til den enkelte modtager.
Teknologisk afhængighed
 • Det kræver en vis teknologisk viden og erfaring for at kunne implementere en online outbound marketing strategi korrekt, og det kan være svært at gennemføre for virksomheder med begrænset teknologisk kapacitet.

Fordele ved offline outbound marketing

Personligt touch
 • Ved at bruge offline outbound marketing, kan man skræddersy ens budskab til den enkelte modtager og skabe en mere personlig oplevelse
Direkte kontakt
 • Offline outbound marketing giver mulighed for direkte kontakt med målgruppen, f.eks. gennem metoderne: telemarketing og salgsbesøg, hvilket kan øge chancerne for at generere leads.
Fysiske minder
 • Offline outbound marketing kan medvirke til at skabe fysiske minder omkring virksomheden, f.eks. gennem brochurer eller giveaways, som kan være effektivt i at øge brand awareness.

Ulemper ved offline outbound marketing

Begrænset målgruppe
 • Offline outbound marketing kan nå ud til færre mennesker på én gang, da man er begrænset af geografiske og logistiske begrænsninger.
Højere omkostninger
 • Offline outbound marketing kan være dyrere end online, da der også indgår omkostninger til tryk og distribution af materialer.
Sværere at spore og måle
 • Ligesom at det er nemt at spore og måle for online outbound marketing, så er det altså svært for offline. Ved brug af offline outbound marketing har man nemlig ikke de samme teknologiske værktøjer til rådighed, og derfor kan det være sværere at spore og måle effektiviteten, af det man sender ud.
Mindre fleksibel
 • Ved offline outbound marketing har man ikke samme muligheder som online outbound marketing, når det handler om at ændre og/eller tilpasse ens annoncer, kampagner osv. i real-time.

Det altså vigtigt at overveje både de fordele og lumper der findes ved henholdsvis online- og offline outbound marketing, såvel som at det er vigtigt at undersøge den mest effektive metode til ens egen målgruppe og budget. i nogle tilfælde vil det også være mest effektivt med en kombination af online og offline.

Outbound marketing – planlægning og implementering

Udvikling af en outbound marketingplan

Udvikling af en plan for ens outbound marketing er vigtigt for at sikre, at kampagnerne er effektive og når den rigtige målgruppe. Det involverer at identificere målgruppen, udvikle en brand strategi og produktpositionering, samt vælge de mest effektive metoder og teknikker, som er bedst egnet til at nå ens mål og målgruppe. Yderligere så er det vigtigt at inkludere en plan for leadgenerering og lead nurturing, samt at tage højde for omkostningerne og budgettet.

Implementering af outbound marketingaktiviteter

Implementering af outbound marketingaktiviteter er den næste fase efter planlægningen. Det kan involvere at udarbejde annoncer, skrive e-mails, planlægge events eller andre aktiviteter, som er relevant for ens kampagne. Det er vigtigt at sørge for, at alle aktiviteter er koordineret og arbejder sammen for at nå de overordnede mål.

Læs mere om hvordan du laver effektive mål for din kampagne: SMART-modellen: Sammensætning af smarte mål

Måling og justering af kampagner

Måling og justering af kampagner er også vigtigt for at sikre, at kampagnerne er effektive og når den rigtige målgruppe. Det kan involvere at spore og analysere data om kampagnerne, såsom antallet af leads genereret, konverteringsrater og ROI. Det kan også involvere at justere og tilpasse kampagnerne, hvis de ikke performer som ønsket.

Det er vigtigt at planlægge, implementere og måle outbound marketing aktiviteter for at sikre, at kampagnerne er effektive og når den rigtige målgruppe. Det er også vigtigt at tilpasse og justere kampagnerne efter behov for at sikre de bedste resultater.

I denne artikel har vi nævnt et ocean af marketingbegreber, og det er ikke sikkert at du har stiftet bekendskab med dem alle. Tjek eventuelt vores ordbog ud for at lære de forskellige begreber: Markedsføringsordbog

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er outbound marketing?

Outbound marketing er en traditionel markedsføringsmetode. Metoden er afsenderorienteret, og det handler om at skubbe ens budskab ud i hovedet på målgruppen, derfor kaldes det også for push marketing.

Hvordan er outbound marketing forskellig fra inbound marketing?

Outbound marketing er en markedsføringsmetode, som handler om at skubbe ens budskab ud i hovedet på målgruppen. Dette er en afsenderorienteret markedsføringsmetode, og kaldes også for push marketing. modsat dette så har vi inbound marketing. Inbound marketing er modsat outbound, en modtagerorienteret markedsføringsmetode, som handler om at skabe og levere relevant og kvalitetsindhold, som den potentielle kunde selv vil opsøge. Inbound kaldes derfor for pull marketing, fordi man trækker kunderne til sig.

Hvilke kanaler kan man bruge til outbound marketing?

Annoncering, Direct mail, telemarketing, eventmarketing, public relations, influencer marketing, sponsorering og markedsføring via e-mail er alle kanaler, der kan bruges i outbound marketing.

Konklusion

Afslutningsvis, kan vi konkludere, at outbound marketing er en effektiv metode til at generere leads, øge brand awareness og nå den rigtige målgruppe. Det kan involvere forskellige metoder og tekniker, som annoncering, direkte mail, telemarketing, eventmarketing, public relations, influencer marketing, sponsorering, markedsføring via e-mail, salgsbesøg osv. Det er vigtigt at identificere og målrette kampagnerne mod den rigtige målgruppe, udvikle en branding strategi og produktpositionering, samt at måle og justere kampagnerne efterbehov for at opnå de bedste resultater.

Vurder denne artikel

Nyhedsbrev

Nordic Social er blevet en del af det prisvindende performance marketing-bureau s360!

Det betyder, at vi ud over vores eksisterende services inden for sociale medier nu også kan tilbyde en bred vifte af andre tjenester inden for digital markedsføring, såsom SEO, Google Ads og meget, meget mere.

For at høre mere er du velkommen til at kontakte Director og Co-founder, Alexander Morabbi. Du kan enten udfylde formularen nedenfor eller fange ham via E-mail eller +45 42760647.